Zákaznická data nad zlato. Zjistěte, jak je efektivně využít k vaší i zákazníkově spokojenosti

01.10.2020

Získat v dnešní době pozornost zákazníků, kteří jsou mnohdy doslova paralyzováni obrovským množstvím informací a nabídek, není snadné. Klíčem k úspěchu je proto dokonalá znalost potřeb zákazníka a schopnost zaznamenat tzv. customer journey napříč různými tradičními i digitálními komunikačními kanály.

Získat v dnešní době pozornost zákazníků, kteří jsou mnohdy doslova paralyzováni obrovským množstvím informací a nabídek, není snadné. Klíčem k úspěchu je proto dokonalá znalost potřeb zákazníka a schopnost zaznamenat tzv. customer journey napříč různými tradičními i digitálními komunikačními kanály. Jinými slovy neztratit kontakt se zákazníkem a dokázat jej oslovit efektivním způsobem, ve vhodném čase a s relevantní nabídkou.

Přesto mnoho firem stále spoléhá na plošná marketingová sdělení. Zákazníci tak dostávají nabídky, které pro ně nejsou relevantní a v nejhorším případě je i mohou začít považovat za spam. Marketingové kampaně typu „kobercový nálet“ jsou pro mnoho firem vzhledem k dnešním možnostem zbytečným mrháním prostředků. A ačkoliv může mít tento přístup také své (zdánlivé) výhody, například v podobě úspory času, všichni dobře vědí, jak končí nechtěné nabídky v e-mailové či poštovní schránce. 

Podle průzkumu platformy Statista je každý den odesláno a přijato přibližně 300 miliard emailů, mezi nimiž se nachází nejen osobní a pracovní zprávy, ale také nejrůznější obchodní sdělení včetně spamu. Poslední jmenovaná kategorie přitom představuje více než polovinu celkového objemu zaslaných emailů. Následkem toho pak může být velmi obtížné získat pozornost adresáta, jehož průměrné marketingové sdělení nechá chladným nebo se k němu vůbec nedostane. Jak tedy se zákaznickými daty pracovat, abyste využili jejich plný potenciál? 

Uspokojivých výsledků lze dosáhnout pečlivým nastavením kampaní zaměřených pouze na mikrosegment. Pokud dokážete váš cílový segment dobře definovat, nemusí to být nic složitého. Co však dělat, pokud chcete s „laserovou“ přesností zacílit na stovky tisíc zákazníků a každému z nich poskytnout maximálně personalizovanou individuální nabídku?  

V takovém případě je nutné využít komplexní nástroj, který dokáže vytěžit maximum z digitálních i tradičních zdrojů dat o zákazníkovi a v ideálním případě pomocí predikčních modelů vyhodnotit next-best action nebo next-best offer pro dosažení co nejlepších výsledků.  

Pomocí nástroje SAS Customer Intelligence 360 lze jednoduše vytěžit maximum z online i offline zdrojů dat o zákazníkovi, získat jeho pozornost napříč různými outbound i inbound kanály a využít pokročilých predikčních modelů. Další z výhod je pak uživatelsky přívětivé prostředí, díky čemuž se zaměstnanci velmi rychle naučí obsluze. Sbírání dat na webu navíc nevyžaduje složitou implementaci, ale pouze jednoduché vložení HTML kódu na každou stránku, kde chcete uživatele sledovat. SAS Customer Intelligence 360 je tak vhodný k nasazení na statické stránky, ale klidně i složité korporátní weby. Velkou výhodou rovněž je, že lze s veškerými leady interagovat v reálném čase. 

Zároveň je možné sbírat data z dalších míst, například mobilních aplikací. Posbíraná data snadno zasadíte do kontextu, a to včetně údajů o zákaznících, kteří se na stránkách v minulosti pohybovali v anonymním režimu.  

Realizace marketingových kampaní může být zdlouhavý proces, který nezřídka zabere několik týdnů až měsíců. SAS Customer Intelligence 360 pomáhá tuto dobu podstatně zkrátit, a to až na úroveň dnů či hodin s menším počtem zaměstnanců. Díky tomu lze dosáhnout podstatně lepších obchodních výsledků.

Implementace SAS Customer Intelligence 360 je díky moderní architektuře a způsobu vývoje typicky kratší a méně nákladná oproti konkurenčním technologiím. Nasazením technologie SAS CI360 se stáváte součástí rozsáhlého ekosystému spokojených zákazníků, ve kterém další vývoj a aktualizace přichází automaticky. V případě, že danou funkci vyžaduje více zákazníků, je zařazena do agilního vývoje a následně zpřístupněna v některém z pravidelných releasů. Díky tomu lze ušetřit značné náklady, neboť nemusíte investovat do vlastního vývoje.

Pokud nedokážete efektivně analyzovat data pocházející od vašich zákazníků, jejich chování a návyky, zbytečně tak snižujete šanci na ně lépe cílit a poskytnout jim relevantní obchodní nabídky. Důležitou roli hraje také včasnost nabídky a spolehlivé zacílení zákazníka napříč platformami.

S nástrojem SAS Customer Intelligence 360 můžete vašim zákazníkům nabídnout relevantní a konzistentní obsah, který navýší prodeje na základě reálných datových podkladů z tradičních i digitálních komunikačních kanálů. Pokud chcete i vy vytěžit maximum z vašich dat a odhalit jejich pravý potenciál, domluvte si bezplatnou zkušební verzi na sas.com.