Strom života

Na konci roku 2019 jsme částkou 44 000 Kč podpořili smysluplný projekt mobilního hospicu Strom života.

Zpět

Jejich poděkování nás velmi potěšilo:

Děkujeme za Vaši podporu Mobilního hospice Strom života a smysluplnou spolupráci v roce 2019.

Nesmírně si vážíme Vaší podpory, díky které zde můžeme být pro všechny nemocné a vyčerpané lidi bez naděje na vyléčení, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci. Jsme tu pro jejich přání konec života strávit v domácím prostředí, mezi věcmi, které je životem provázely a mezi svými blízkými, kteří jim rozumějí. Vaší pomocí nám dáváte najevo, že Vám záleží na osudech lidí, jejichž čas je krátký a kteří pomoc potřebují právě teď.

Děkujeme, že jste se připojili k našim dárcům, že podporujete smysluplný projekt, podporujete téma, které se dotýká každého z nás, ačkoliv mnozí před ním zavírají oči.

Přejeme Vám, aby každý následující den nového roku 2020 přinesl zdraví, štěstí, spokojenost, naplnění přání a cílů.

Děkujeme Vám za všechny naše pacienty, za všechny jejich blízké a za celý náš multidisciplinární tým Mobilního hospice Strom života. Doufáme, že v tomto roce budete opět nakloněni podpoře našeho poslání pomáhat lidem v posledních chvílích jejich života.